Ampér Soudní proces "A" Soudní proces

Standardní Bitva Soudní proces

© 2003

 

 

Kráčet Jestřábí was ptal se, "činit tebe cenit ono vůle být možný až k napsat jeden Dohad of Vše (standardní Bitva Dohad)? "

"já darovat ono jeden padesát procent náhoda" Jestřábí odpověděl. zdroj

 

Hlavní část is člen určitý míra of liknavost. Liknavost is odpor až k burza hodnost.

Ernst Mach řekl náš liknavost a hlavní část ale jděte dle celek člen určitý nazvat do náš okolní prostor.

Člen určitý elektron 3sg.préz.od have kvantum čísla. Tato ukazuje člen určitý elektron 3sg.préz.od have podstatný odpor proti burza its hodnost.

Člen určitý elektron 3sg.préz.od have nepatrný hlavní část. Člen určitý elektron gets podstatný liknavost kvality dle týž četnost elektron okolní ono.

Pročež náš liknavost musit pocházet z týž četnost bod aby obklopit us a liknavost musit být četnost sebevědomý.

 

Kvantum dohad ukazuje us tato is jeden četnost soubor.

Tato prostředek vše is stavěný z dle kulovitý stání vlny.

Tato hlavní část programu us až k nějaký jednoduchý četnost soudní proces.

Až k cvičení tezaury soudní proce, tebe musit vidět každý příst, dráha nebeských těles osoustava ačkoliv jeden oddělený prostor - čas četnost království.

A tebe musit mít za to okolní bod of člen určitý týž četnost.

 

Vědci být ve štychu až k vidět nějaký důležitý majetek.

Do magnetismus a chemický pojivo, elektron PŘITAHOVAT jeden druhého kdy jejich blízký strany ar pohyblivý do člen určitý TÝŽ adresa.

Tezaury soudní proces ar bezvadný poněvadž , jeden MINIMUM of prostor - otálet s tím napsat mezi řídit letadlo pomocí rádiových vln vlny aby ar DO Fáze.

Do představit si každý příst - dráha nebeských těles četnost doporučení budovat odděleně, tezaury "A" Soudní proces mít defekt komplikovaný vícehledisková otázka do neurč. člen understandable trojka dimenze doporučení budovat.

Tezaury soudní proces souhlasit s celek relativita. Ona ukazovat dohnat ačkoliv jeden deformace of prostor - čas.

 

 

Ampér Soudní proces "A" Soudní proces

 

 

* Člen určitý 1.. "A" Právní stav ukazuje us kde celek cíl do poměr pohyb napsat člen určitý nejmenší prostor - čas mezi ona:

Člen určitý prostor čas interval is jmenovat člen určitý NEJMENŠÍ mezi jakýkoliv dva cíl, člen určitý blízký strany of kdo "vidět" ona předení či pohyblivý dále odpovídající cesta do člen určitý TÝŽ adresa v člen určitý týž četnost (do téže míry rychlostní páka zabírani) či jeden blízký harmonický o tom. Tebe pocínovat rovněž říci tezaury dva cíl vůle ITAHOVAT jeden druhého.

* Člen určitý 2.. "A" Právní ukazuje us kde celek cíl do poměr pohyb napsat člen určitý nejčetnější prostor - čas mezi ona:

Oba prostor a čas ar jmenovat člen určitý NEJČETNĚJŠÍ mezi jakýkoliv dva cíl, člen určitý blízký strany of kdo "vidět" ona předení či pohyblivý dále odpovídající cesta do NAPROTI pokyny v člen určitý týž četnost (do téže míry rychlostní páka bít se) či jeden blízký harmonický o tom. Tebe pocínovat rovněž říci tezaury dva cíl vůle BÝT ODPORNÝ jeden druhého.

 

cvičení člen určitý citát slovo "vidět" položit důraz nač člen určitý svět do kdo tezaury nazvat skutečně nález ona.

 

 

A být příjemný don't jednat nedůstojně tato:

Proč elektron, asterisk & galaxie být odporný jeden druhého

 

Do 1966 JÁ ukazaný aby celek of náš elektrický soudní proces pocínovat být atribut až k člen určitý elektron having gyro kroucení. Ačkoliv člen určitý přitahovaní dohnat začínat až k čin, ono být příčinou člen určitý 90-akademická hodnost gyroskop kroucení až k KOTOUČ oba celek drzý elektron PRYČ dle tato iniciálka přitahovaní hodnost.

Asi tolik kvůli tato gyro kroucení , dva drzý elektron pocínovat nikdy mrtvola do jeden mandlovat přitahovaní hodnost a ona vůle pročež být dohnat až k zůstat více do jeden nepřipustit hodnost. Pročež drzý elektron vůle vždycky cíl nepřipustit jeden druhého a tato nepřipustit is ne jasně se vyjádřit do using tato majetek návštěva brát: ono is jasně se vyjádřit ale do prosto using liknavost kvality a náš nový Soudní proces.

Tato jasně se vyjádřit brát a člen určitý cosmological konstanta (Einstein).

Cvičení člen určitý kořen of ekvivalence (Einstein). My dělostřelectvo lišit člen určitý DOHNAT of důstojnost dle neurč. člen zrychlení kontrakce.

Žádný pocínovat my lišit člen určitý cosmological konstanta nepřipustit DOHNAT dle neurč. člen zrychlení expanze.

My mít tato DOHNAT nepřipustit tam. My činit NE mít neurč. člen zrychlení, obšírně vykládat soubor.

My potřebovat jeden paradigma přesunout dle jaký člen určitý univerzita ar oznámit us.

Tato DOHNAT darovat us jeden pevný - stav soubor.

do druhý jazyk

tkanivo blok

Daniel P. Fitzpatrick Jr

 

 

 

Binary stars of the same mass will have opposite spins.

Click to get Web Page.

This prediction is made in Daniel P. Fitzpatrick Jr's sensational new book "Universities Asleep at the Switch", a book coming out in December 2006 that you will see being sold at Amazon.com and the major book sellers.Over 4 Decades of Daniel P. Fitzpatricks's Books, Papers and Thoughts

Over 4 Decades of Fitzpatrick's Books, Papers & Thoughts http://www.amperefitz.com/4.decades.htmSee Web Site at http://www.amperefitz.com